משרד 02-6732076 נייד 052-4030882

פקס 02-6735960

©2017 BY TAMAR NUDEL-STERN, ADV, CPA. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

יעוץ ותכנון מס

שירותי המשרד כוללים תכנוני מס, חוות דעת בתחום המיסים, דיוני שומות והסדרים עם רשויות המס.

המשרד מבצע הסדרי גילוי מרצון מול נציבות מס הכנסה ומתמחה במיסוי מלכ"רים, חברות לתועלת הציבור ועמותות.

 ביקורת ספרים, הנהלת חשבונות

המשרד מעניק שירותי הנהלת חשבונות כפולה או חד צדית, בהתאם להיקף ואופי התאגיד.

המשרד מייעץ ומסייע בתכנון פתיחת עסק חדש, הגשת החזרי מס לשכירים והצהרות הון. המשרד מטפל בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים, וכן מעניק שירותי ביקורת ספרים לתאגידים שונים.

בנוסף, המשרד מהווה גוף מבקר בעמותות ומספק שירותי ביקורת פנימית.

אגודות שיתופיות וועדים מקומיים

למשרד ניסיון בביקורת והנהלת חשבונות של אגודות שיתופיות ויעוץ למושבים, ישובים קהילתיים, הרחבות קהילתיות וקואפרטיבים שונים בכל הנושאים הקשורים לחקיקה והוראות החוק.

הנהלת החשבונות מנוהלת על פי דרישות ניהול ספרים של הגופים והמוסדות השונים- מס הכנסה, מע"מ, רשם האגודות ומשרד הפנים.

במסגרת ניהול החשבונות מנוהל גם: תקציב מול ביצוע, הכנת מסים לתושבים, הכנת חיובי מים, משכורות לעובדים, ניהול יעיל של מפעל המים, קבלת מענקים, בדיקת תקינות וחיובי היטלים.

 גם עו"ד - וגם רו"ח

בנפרד מהפרקטיקה מהמשפטית, בראשות תמר נודל שטרן משרד לראית חשבון.

המשרד מספק יעוץ ותכנון מס לתאגידים שונים וליחידים, בליווי מקצועי ומתן שירותי הנהלת חשבונות, עריכת דוחות כספיים, תקצוב ובקרה כספית.

המשרד מטפל במגון גופים כלכליים מענפי פעילות שונים ועם לקוחות המשרד נמנים חברות מסחריות, מלכ"רים, עמותות, אגודות שיתופיות ועסקים פרטים.

תמר נודל שטרן - רואת חשבון, עורכת דין

משרד ראית חשבון