משרד 02-6732076 נייד 052-4030882

פקס 02-6735960

©2017 BY TAMAR NUDEL-STERN, ADV, CPA. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

האם הוצאות ביטוח לאומי ופנסיה לעוזרת משק בית הן הוצאות מוכרות למס הכנסה?

הוצאות בטוח לאומי ופנסיה לא מוכרות במס והן נחשבות הוצאות פרטיות.

האם בדוח השנתי למס הכנסה (1301) צריך לכלול בהכנסות פטורות ממס את קצבאות הילדים מביטוח לאומי?

בדוח שנתי צריכים לכלול את כל ההכנסות, לרבות הכנסות שהן פטורות כמו ירושות, הכנסות חד פעמיות והכנסות מקצבאות.

האם תשלום ביטוח לאומי הוא הוצאה מוכרת עבור עוסק מורשה?

תשלום ביטוח לאומי מורכב גם ממס בריאות ולכן החלק שמותר בניכוי הוא 52% בלבד.

האם מותר לעסוק כעו"ד וכרו"ח עבור אותו הלקוח?

מותר לעסוק כרו"ח ועו"ד עבור אותו הלקוח, אולם לא באותו העניין. העיסוק מותר כל עוד אין ניגוד עניינים בהתאם לכללי האתיקה של לשכת עו"ד ולשכת רו"ח.

אני מעוניין בהעסקת עובדים, מה נדרש לעשות?

על מנת להעסיק עובדים, נדרש לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה לו ידווח על השכר והתשלומים, ואליו יועבר המס שינוכה במקור.

האם עוסק פטור רשאי לקזז הוצאות?

בוודאי! אם כי אינו יכול לקזז מע"מ תשומות.

שאלות ותשובות