משרד 02-6732076 נייד 052-4030882

פקס 02-6735960

©2017 BY TAMAR NUDEL-STERN, ADV, CPA. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

כנס מזכירי ישובים

25.9.2017

לאור שאלות וסוגיות משותפות שעולות בעבודה השוטפת מול ישובים שונים ממועצות אזוריות שונות, ולאור ממצאים שעלו מביקורות הדוחות הכספיים האחרונים, מצאנו לנכון לערוך כנס למזכירי הישובים בשיתוף עם "בחן"- ברית פיקוח של אגודות שיתופיות בע"מ. אנחנו ממליצים להגיע לכנס בליווי מנהל הכספים או החשבונות של הישוב. ההשתתפות בכנס בחינם אולם כרוכה בהרשמה מראש של כל משתתף

מומלץ לשלוח שאלות מקצועיות מראש אשר יענו בכנס